• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wyrób opakowań przystaje do czynności znacznie bardziej trudnych. Na rynku wyróżnia się przeróżne rodzaje opakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy wykorzystuje się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest następnie dostarczana do firm zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła pomocny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero potem jest dopuszczalne produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam prawidłowo dobrane surowce. Gdy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do trafnych zbiorników. Później następuje topienie szkła w bardzo wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Gdy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie dobry kształt oraz schładza się. Przydaje się też plastik oraz tworzywa sztuczne – Przetwórstwo tworzyw. W ten sposób uzyskać wolno butelkę czy słoik, który nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.