• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie mogą być różne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały porządnie konkretną wydajność, a na terenie nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie powinny mieć trafną głębokość, by rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są ukończone obudową z pierścieni betonowych bądź z tworzywa sztucznego – sprawdź studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza posiadać zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia właściwego ciśnienia w instalacji domowej i poboru słusznej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.